IMG_9633_2
Adriana Šaradínová
 • certifikovaná výživová poradkyňa

 • svoje vedomosti neustále rozširuje individuálnym vzdelávaním a certifikovanými kurzmi

 • vo svojej praxi pracuje s dospelými aj s deťmi a pomáha im pri úprave stravovacích návykov a zlepšovaní ich zdravotného stavu

 • ukončené vysokoškolské štúdium na PF UMB v Banskej Bystrici, odbor Učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ

Tomáš Medveď
 • bývalý vynikajúci futbalový útočník a reprezentant Slovenska

 • bol prvým slovenským futbalistom, ktorý hral v čínskej futbalovej lige

 • riaditeľ Klubu ligových kanonierov a Internacionálov SR

 • člen Výkonného výboru SFZ

Dušan Šaradín
 • diplomovaný kondičný tréner V.stupňa s dlhoročnými a bohatými skúsenosťami
 • ukončené vysokoškolské štúdium na KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, odbor Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
 • vo svojej praxi pracuje s dospelými aj s deťmi a tréningy prispôsobuje jednotlivým výkonom a schopnostiam cvičencov
 • kondičný tréner našich najúspešnejších paralympioničiek Henriety Farkašovej a Petry Smaržovej