Detské športové kempy vedie kvalitný a skúsený tím:  diplomovaný kondičný tréner Dušan Šaradín spolu s certifikovanou výživovou poradkyňou Adrianou Šaradínovou a s bývalým futbalovým reprezentantom Tomášom Medveďom.

Kempy organizujeme v Spišskej Novej Vsi v priestoroch hotela Preveza a na športoviskách STEZ a ZŠ Lipová.

Sú určené pre deti vo veku od 6 do 14 rokov a sú zamerané na ich komplexný pohybový rozvoj a vzdelávanie hravou formou. Kempy prebiehajú počas 5 pracovných dní, v čase od 8:00 do 16:00.

Bohatá skladba rôznych cvičení z atletiky, gymnastiky, loptových, úpolových a pohybových hier je koncipovaná tak, aby bol na prvom mieste maximálny emočný zážitok detí.

Dôraz je kladený na hravosť, zábavu a spoluprácu detí počas tímových súťaží. Súčasťou blokov je tiež edukačná časť, kde deti získavajú bohaté informácie o MS, zimných a letných OH aj ZOH, o jednotlivých športových disciplínach a športovcoch. Nadobudnuté vedomosti si preverujeme každý deň v zábavných vedomostných kvízoch.

Minulý rok nás v kempoch navštívili známi športovci: biatlonistka Paulína Bátovská Fialková, chodec Miloš Bátovský, bežec Marcel Matanin, paralympionik Marián Baláž a strávili s nami celý deň. 

Pripravili pre deti zaujímavé tréningy, besedy a priniesli deťom ukázať svoje lyže, pušky a tiež vzácne medaily zo svetových súťaží a olympiád. Aj tohto roku máme prisľúbenú účasť ďalších našich známych športovcov, na ktorých sa už teraz veľmi tešíme!

V rámci denného harmonogramu je pre deti zabezpečené zdravé stravovanie (desiata, obed a olovrant), celodenný pitný režim a vyhradený priestor na dostatok odpočinku. Keďže súčasťou kempu sú aj informácie a interaktívne prednášky o zdravej výžive a jej význame pre športovcov aj bežných ľudí, deti sa aktívne podieľajú na príprave svojej desiaty a olovrantu. Tak aplikujú svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti o zdravej výžive pri príprave zdravých jedál.

Znalosti poskytovania prvej pomoci pomáhajú vašim deťom byť zodpovednejšími k sebe i svojmu okoliu.

Prax ukazuje, že deti sú schopné už v útlom veku pochopiť a naučiť sa základné zručnosti na záchranu ľudského života. Práve ony môžu vo svojich školách, komunitách či rodinách zohrávať kľúčovú úlohu v prípade nehody či úrazu. Aj preto sme sa rozhodli tento rok zaradiť do koncepcie našich kempov praktické bloky, ukážky prvej pomoci, aby vaše deti získavali potrebné vedomosti a zručnosti pri jej poskytovaní.

Každé dieťa dostane pri nástupe do kempu tričko a šiltovku s logom kempu. Na záver kempu si deti, okrem účastníckeho diplomu a medaily, odnášajú domov množstvo skvelých zážitkov, nové priateľstvá,  zaujímavé vedomosti a zručnosti z oblasti športu, zdravej výživy a prvej pomoci.